Slotwijziging 2019

2. Totaal overzicht bijstellingen begroting

2. Totaal overzicht bijstellingen begroting

Oorspronkelijke begroting 2019

Bijstelling VJR2019

Bijstelling NJR2019

Bijstelling Slotwijziging 

Bijgestelde begroting

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Lasten

Baten 

Ruimtelijke ordening

13.616

1.872

1.600

-1.229

-1.600

3.012

3.012

17.271

3.012

Landelijk gebied

54.325

3.631

77

1.709

2.466

0

58.577

3.631

Bodem, water en milieu

20.196

4.025

-107

243

1.923

2.294

-300

0

21.712

6.562

Economie en energie

19.115

63

1.367

-3.384

413

300

0

17.398

476

Bereikbaarheid (excl. OV)

93.661

4.664

1.642

-23.454

0

71.849

4.664

Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

171.020

116.593

-6.240

3.981

-4.483

164.278

116.593

Cultuur en erfgoed

21.065

1.527

776

766

593

50

-600

0

21.834

2.343

Bestuur en middelen

12.123

320

5.816

2.553

200

0

0

0

18.139

2.873

Overhead

46.092

7.144

2.756

145

0

533

0

49.526

7.144

Totaal programma's en overhead

451.213

137.967

7.959

5.162

-19.516

1.157

928

3.012

440.584

147.298

Algemene middelen

3.055

248.888

-38

2.755

-1.877

-3.894

-900

0

240

247.749

Totaal begroting voor reserves

454.268

386.855

7.921

7.917

-21.393

-2.737

28

3.012

440.824

395.047

Mutaties reserves

27.101

94.513

21.683

19.509

37.735

17.733

5.792

2.808

92.311

134.563

Totaal

481.369

481.368

29.604

27.426

16.342

14.996

5.820

5.820

533.135

529.610

In bovenstaande tabel worden alle bijstellingen van de begroting 2019 getoond. Op deze manier is te volgen hoe vanaf de oorspronkelijke (primitieve) begroting tot nieuwe bijgestelde begroting 2019 is opgebouwd.

ga terug