Slotwijziging 2019

Provincie Utrecht

Slotwijziging 2019

Utrecht, 5 november 2019

Baten € -467.246.900

Lasten € 509.499.966

schaal x € 1.000

Baten

€ -7.144.000

Lasten

€ 49.525.800

Baten

€ -72.199.900

Lasten

€ 72.199.900

Baten

€ -247.749.000

Lasten

€ -3.283.827

Baten

€ -3.012.000

Lasten

€ 17.271.000

Baten

€ -3.631.000

Lasten

€ 58.576.600

Baten

€ -6.562.000

Lasten

€ 21.712.000

Baten

€ -476.000

Lasten

€ 17.398.600

Baten

€ -4.664.000

Lasten

€ 71.849.000

Baten

€ -116.593.000

Lasten

€ 164.277.893

Baten

€ -2.343.000

Lasten

€ 21.834.000

Baten

€ -2.873.000

Lasten

€ 18.139.000