Slotwijziging 2019

7. Bestuur en middelen

7. Bestuur en middelen

Bijstellingen

Bijstellingen

Onderwerp

Geen bijstellingen.

Financiën

Financiën

Programmaverantwoording

Bijgestelde begroting

Realisatie

Prognose

Bijstellingen

Lasten

18.139

9.900

18.139

Baten

2.873

265

2.873

Saldo van het programma

15.266

9.635

15.266

Mutaties in de reserves

647

647

Beslag op de algemene middelen

15.119

9.635

15.119

schaal x € 1.000
Lasten € 18.139
Baten € -2.873
Saldo € 15.266
ga terug